Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 

 

 1. Reklamacje dotyczące produktów sprzedawanych przez Mikster za pośrednictwem sklepu internetowego mogą być składane w oparciu o gwarancję produktu, wystawioną przez producenta, lub przepisy o rękojmi przy sprzedaży - wyboru podstawy prawnej reklamacji dokonuje reklamujący. W przypadku nie złożenia przez reklamującego jednoznacznego oświadczenia co do podstawy prawnej reklamacji, uważa się, że reklamacja składana jest w oparciu o gwarancję produktu.
 2. Reklamację składa się poprzez przesłanie jej na adres e-mail sklep@mikster.pl lub w formie pisemnej. Mikster dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany mailowo lub na piśmie gdy wystąpi o pisemną odpowiedź. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Mikster dowód zakupu towaru.
 3. Równocześnie z przesłaniem zgłoszenia reklamacyjnego klient obowiązany jest wysłać produkt, którego dotyczy reklamacja na adres: Mikster-Service s.c. Marek Kapkowski, Zbigniew Ponitka, 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21, celem umożliwienia zbadania towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesłania towaru zostaną zwrócone przez Mikster.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji możliwe jest:

 

a) obniżenie ceny produktu,

 

b) wymiana na produkt wolny od wad,

 

c) bezpłatne usunięcie wady produktu.

 

Zwroty

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie: www.mikster.pl
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”), który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 5. Konsument może odstąpić od umowy informując Mikster o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wyartykułowanego w dowolnej formie. W tej sytuacji umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Mikster niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta. Mikster może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Gwarancja oraz opisane wyżej prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

 

Bestsellery
Sterownik INDU-50
Sterownik INDU-50

2 486,00 zł

szt.
Czujnik Temperatury LCRT-01
Czujnik Temperatury LCRT-01

621,00 zł

szt.
Czujnik LGT-02 Clip
Czujnik LGT-02 Clip

366,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl